Lekcja Energetyczna w Koninie

Uczniowie Zespołu Szkół Górniczo-Energetycznych w Koninie uczestniczyli w Lekcji energetycznej.
Niecodzienna lekcja odbyła się w Zespole Szkół Górniczo-Energetycznych w Koninie, przy ul. Wyszyńskiego 3.
W dniu 08 marca 2017 roku, dla uczniów klas III i IV zorganizowano wykład przybliżający cel i funkcje modernizacji stacji elektroenergetycznej 220/110 kV w Koninie. 1
Spotkanie zorganizowali:
 Inwestor – Polskie Sieci Elektroenergetyczne  (PSE S.A.)
Spółka jest operatorem systemu przesyłowego (OSP). Przedmiotem działania PSE S.A. jest świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej, przy zachowaniu wymaganych kryteriów bezpieczeństwa pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE).
Główne cele działalności PSE S.A. to:
– zapewnienie bezpiecznej i ekonomicznej pracy KSE jako części wspólnego, europejskiego systemu elektroenergetycznego, z uwzględnieniem wymogów pracy synchronicznej i połączeń 
asynchronicznych;
– zapewnienie niezbędnego rozwoju krajowej sieci przesyłowej oraz połączeń transgranicznych;
– udostępnianie na zasadach rynkowych zdolności przesyłowych dla realizacji wymiany transgranicznej;
– tworzenie infrastruktury technicznej dla działania krajowego hurtowego rynku energii elektrycznej.
 Inżynier Kontraktu – PSE Inwestycje S.A.
Spółka należąca do Grupy Kapitałowej Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Firma wykonuje szereg zadań wspierających realizację projektów inwestycyjnych, które pozwalają osiągnąć statutowe cele Krajowego Operatora Systemu Przesyłowego. Działalność PSE Inwestycje S.A. obejmuje nadzór inwestorski nad realizowanymi inwestycjami (funkcja inżyniera kontraktu) oraz sporządzanie projektów sieci i urządzeń elektroenergetycznych (biuro projektów).
 Wykonawca – Elektrobudowa SA
Spółka świadczy kompleksowe usługi budowlano-montażowe, realizuje inwestycje związane z przemysłem energetycznym, petrochemicznym, wydobywczym oraz budownictwem obiektów użyteczności publicznej.
Jest także producentem urządzeń elektroenergetycznych: rozdzielnic i aparatury rozdzielczej średnich i niskich napięć oraz stacji i systemów elektroenergetycznych.

2Lekcja prowadzona była przez Eugeniusza Jaszczaka, mieszkańca Konina, absolwenta Politechniki Poznańskiej, w latach 1964–2004 pracownika KWB Konin, od 2004 r. Kierownika Budowy w Elektrobudowie SA. W trakcie swojej pracy zawodowej wybudował ponad 10 stacji elektroenergetycznych (GPZ). Jest autorem ponad 60 projektów racjonalizatorskich oraz współuczestniczył w czterech rozwiązaniach chronionych patentami.
Celem spotkania było przybliżenie informacji na temat modernizacji stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Konin, prezentacja Inwestora (Polskie Sieci Elektroenergetyczne) i Wykonawcy (Elektrobudowa SA). Poruszany był również temat znaczenia inwestycji dla Konina, jak i Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.

Młodzież zapoznała się z działaniem całości Krajowego Systemu Elektroenergetycznego i jego częściami składowymi, oddziaływaniem systemu na środowisko i jego ochroną. W trakcie wykładu uczniowie mieli okazję uczestniczyć w konkursach z nagrodami, gdzie sprawdzano ich wiedzę na temat Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.

Wykład został przyjęty z zainteresowaniem. Uczniowie zadawali pytania nie tylko dotyczące modernizacji samej stacji, jak i Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, lecz również dotyczące PSE S.A. i Elektrobudowy SA w kontekście praktyk i przyszłych miejsc pracy.