Pierwsze prace ziemne

W środę 16 sierpnia Wykonawca rozpoczął pierwsze roboty ziemne na terenie SE Konin. W pierwszej kolejności dokonano rozbiórki kanału kablowego. Prowadzone prace są niezbędne do przełożenia okablowania wtórnego, które w późniejszym etapie budowy zostaną ułożone w nowych kanałach kablowych. Wykonawca prowadzi także prace w zakresie niwelacji terenu pod liniami TB4 oraz TB5.
Ponadto rozebrano stanowiska transformatorów TB4 oraz TB5, a także wykonano ściankę szczelną zabezpieczającą grunt przy fundamencie. Jednocześnie wykonano nasyp pod nowo projektowane bramki 110kV Pątnów I i II, Adamów oraz Ślesin. W zakresie prac demontażowych usunięto oszynowanie pola górnego nr 8 oraz pola nr 14a.