Przekazanie terenu budowy

W piątek 4 sierpnia PSE oddział w Poznaniu przy udziale Zamawiającego – PSE S.A., Centralnej Jednostki Organizacyjnej, protokolarnie przekazał  teren budowy.