Aspekty prawne inwestycji

Realizacja inwestycji „Modernizacja stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Konin” wymaga szeregu działań formalnoprawnych – od podpisania umowy z Wykonawcą, aż do oddania inwestycji do użytkowania. W tym wypadku do aspektów prawnych inwestycji zalicza się m.in.:

 • Opracowanie raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (raport OOŚ),
 • Złożenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (decyzja środowiskowa).
 • Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanego do realizacji przedsięwzięcia (OOŚ), zmierzające do wydania decyzji środowiskowej.
 • Wydanie przez właściwy organ (Prezydent Miasta Konina) decyzji środowiskowej.
 • Złożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z zaświadczeniem o dysponowaniu nieruchomościami na cele budowlane.
 • Wydanie przez właściwy organ decyzji o pozwoleniu na budowę.
 • Modernizacja stacji elektroenergetycznej.
 • Przeprowadzenie wymaganych badań i sprawdzeń.
 • Przekazanie przebudowanej stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Konin do użytkowania.

Finansowanie inwestycji

 • Modernizacja stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Konin finansowana jest w całości ze środków własnych Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A (PSE S.A).
 • Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A zgodnie z art. 9c ust. 2 ustawy Prawo energetyczne są operatorem systemu przesyłowego, świadcząc usługi przesyłania energii elektrycznej, przy zachowaniu wymaganych kryteriów bezpieczeństwa pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE).