Kontynuacja prac na napowietrznej rozdzielni

We wrześniu Wykonawca kontynuuje prace na napowietrznej rozdzielni 220 kV. Zostały przygotowane fundamenty pod bramkę liniową wraz z oczepami.

Trwają także prace przy słupach 220 kV. Poniżej zdjęcie przedstawiające montaż zbrojenia fundamentów słupa krańcowego linii 220 kV. 

 W dalszym ciągu trwają prace przy budowie mostu, są już zabudowane prefabrykowane belki T24.

Wykonano strop oraz rozpoczęto montaż konstrukcji stalowej na budynku rozdzielni GIS 110 kV.

W budynku technologicznym trwają roboty z zakresu montażu zbrojenia wieńców oraz rdzeni żelbetowych.