Kto jest kim w inwestycji

Inwestor

logo-PSE

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) są Operatorem Systemu Przesyłowego energii elektrycznej w Polsce (OSP). Spółka jest własnością Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla polskiej gospodarki. Forma prawna oraz zakres jej odpowiedzialności – jako Operator Systemu Przesyłowego (OSP) – określony jest w ustawie Prawo energetyczne. PSE zajmują się przesyłem energii elektrycznej siecią przesyłową (400 kV i 220 kV oraz częstotliwości 50 Hz) do wszystkich regionów kraju. Są odpowiedzialne za wykonywanie szeregu obowiązków związanych z  zapewnieniem bezpieczeństwa pracy polskiego systemu elektroenergetycznego oraz rozwojem sieci przesyłowej i połączeń transgranicznych z sąsiednimi systemami. PSE są właścicielem ponad 14 000 kilometrów linii oraz ponad 100 stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć.

www.pse.pl

Wykonawca

el bud sa

ELEKTROBUDOWA SA od 60 lat świadczy kompleksowe usługi budowlano-montażowe, realizuje inwestycje związane
z przemysłem energetycznym, petrochemicznym, wydobywczym oraz budownictwem obiektów użyteczności publicznej. Jest także producentem urządzeń elektroenergetycznych: rozdzielnic i aparatury rozdzielczej średnich i niskich napięć oraz stacji i systemów elektroenergetycznych. Spółka działa na terenie całej Polski, ale również w krajach Unii Europejskiej, Europy Wschodniej oraz Arabii Saudyjskiej. ELEKTROBUDOWA SA jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych, a jej roczne obroty sięgają blisko miliarda złotych.

www.elbudowa.com.pl