O inwestycji

Charakterystyka inwestycji

Modernizacja stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Konin (jednej z ponad 100 stacji elektroenergetycznych w zasobach Inwestora) wpisuje się w szerszą strategię modernizacji Krajowej Sieci Elektroenergetycznej. W ramach działań ogólnopolskich od roku 2013 rozpoczęto realizacje ponad sześćdziesięciu inwestycji liniowych i stacyjnych. W szeroką skalę działań Inwestora wpisuje się również realizowana modernizacja stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Konin.

Realizacja inwestycji przy dochowaniu zasady prowadzenia transparentnej polityki informacyjnej

Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna (PSE S.A.) w swych działaniach, oraz deklaratywnych wartościach kieruje się zasadą transparentnej polityki informacyjnej. Zasada ta jest realizowana również dla omawianej inwestycji. Zasada transparentności wyrażana jest na wielu polach, m.in.: informowanie o aktualnych i planowanych działaniach poprzez media, strony internetowe, liczne publikacje czy konsultacje społeczne. Kwestie transparentności stanowią nie tylko przejaw szacunku do społeczeństwa, odpowiedzialności za społeczne i środowiskowe otoczenie, ale także dowód otwartości na przyszłość, efektywność i innowacyjność w podejściu do prowadzonej działalności.

Pojęcie inwestycji celu publicznego

Modernizacja stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Konin stanowi w swych założeniach i realizacji działanie celu publicznego, w myśl art. 6 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 1997 r. Nr 115, poz. 741), wypełniając cel „budowa i utrzymywanie ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej, a także innych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń”.

Cele inwestycji

  • Podniesienie sprawności wyprowadzenia mocy z Elektrowni Konin.
  • Poprawa bezpieczeństwa Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.
  • Przystosowanie obiektu do standardów obowiązujących w PSE S.A.