Krajowy System Elektroenergetyczny

Krajowy System Elektroenergetyczny (KSE) to strategiczna infrastruktura zapewniająca ciągłość dostaw energii elektrycznej. Obejmuje on zbiór urządzeń do rozdziału, przesyłu i wytwarzania energii elektrycznej, połączone w system umożliwiający dostawy do gospodarstw domowych, przedsiębiorstw oraz obiektów użyteczności publicznej w całej Polsce. Głównymi elementami KSE są linie o napięciach 400 kV i 220 kV oraz stacje elektroenergetyczne. Energii elektrycznej nie można magazynować, dlatego też w każdym momencie jej ilość wytwarzana w elektrowniach musi być równa energii zużywanej przez odbiorców. Zachowanie tej równowagi jest możliwe dzięki licznym połączeniom pomiędzy elektrowniami, stacjami elektroenergetycznymi oraz grupami odbiorców energii. Połączenia takie zapewnia sieć linii elektroenergetycznych, które pracują na różnych poziomach napięć. Właścicielem i operatorem sieci przesyłowej najwyższych napięć są Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Jak działa i do czego służy stacja elektroenergetyczna?

Stacja elektroenergetyczna to, oprócz linii, jeden z najważniejszych elementów Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. To właśnie na stacji możliwa jest zmiana napięcia przesyłanej energii elektrycznej na wyższe napięcie, co pozwala rozprowadzać ją liniami przesyłowymi na terenie kraju lub na niższe napięcie – w celu zaopatrzenia lokalnych sieci dystrybucyjnych. Stacje łączą zatem pracujące na różnym napięciu elementy całej sieci i dystrybuują energię.

Stacje elektroenergetyczne łączą elementy systemu o różnym napięciu
 podstrona KSE wykres stacje ee rozne napiecia

Plan rozwoju sieci przesyłowej do 2025 roku