Zakres prac

Zakres prac przy modernizacji stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Konin:

  • Demontaż istniejącej aparatury stacji i zastąpienie jej nowoczesnymi urządzeniami.
  • Budowa budynku technologicznego.
  • Budowa dróg wewnętrznych, budowa nowego wjazdu do stacji elektroenergetycznej, ogrodzenia, kanałów kablowych, instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, odwodnienia powierzchniowego, kanalizacji deszczowej wraz z separacją substancji ropopochodnych dla stanowisk transformatorów.
  • Wykonanie drogi dojazdowej do stacji Konin na potrzeby jej obsługi i prac eksploatacyjnych.
  • Wykonanie systemu ochrony technicznej stacji.