Znaczenie inwestycji

Znaczenie SE Konin dla bezpieczeństwa energetycznego kraju

Modernizacja stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Konin jest inwestycją ponadlokalną, mającą istotny wpływ na poprawę funkcjonowania infrastruktury elektroenergetycznej, ograniczając do minimum ryzyko związane z wystąpieniem awarii systemowych. Nie wolno pominąć faktu, iż omawiana stacja elektroenergetyczna jest ściśle powiązana i wchodzi w skład relacji: Sieć dystrybucyjna 110 kV Energa Kalisz, Sieć przesyłowa 220 kV PSE, 220 kV Pątnów-Konin, 220 kV Plewiska-Konin, 220 kV Konin-Adamów, 220 kV Konin-Sochaczew.

Po rozbudowie  i modernizacji  stacja  elektroenergetyczna  Konin  220/110 kV będzie stacją transformatorowo-rozdzielczą, której zadaniem będzie:

  • transformacja napięcia, polegająca na zmianie poziomu napięcia w sieci najwyższych napięć, które jest odpowiednie do przesyłania energii elektrycznej na duże odległości, na napięcie niskie, do którego dostosowane są poszczególne urządzenia zasilane energią elektryczną,
  • rozdział energii elektrycznej, który polega na rozdziale energii elektrycznej bez zmiany jej napięcia. Stacja otrzymuje energię elektryczną z jednego źródła zasilania, a następnie energię o tym samym napięciu przesyła wyprowadzonymi z niej liniami elektroenergetycznymi. Wyróżnia się dwa rodzaje rozdzielni: napowietrzne i wnętrzowe.