Przekazanie terenu budowy

W piątek 4 sierpnia PSE oddział w Poznaniu przy udziale Zamawiającego – PSE S.A., Centralnej Jednostki Organizacyjnej, protokolarnie przekazał  teren budowy.

 

Lekcja Energetyczna w Koninie

Uczniowie Zespołu Szkół Górniczo-Energetycznych w Koninie uczestniczyli w Lekcji energetycznej.
Niecodzienna lekcja odbyła się w Zespole Szkół Górniczo-Energetycznych w Koninie, przy ul. Wyszyńskiego 3.
W dniu 08 marca 2017 roku, dla uczniów klas III i IV zorganizowano wykład przybliżający cel i funkcje modernizacji stacji elektroenergetycznej 220/110 kV w Koninie. Więcej “Lekcja Energetyczna w Koninie”