Prace montażowe w budynku GIS

Trwają pracę montażowe w budynku GIS.
Aktualnie montowana jest głównie aparatura telekomunikacyjna, co stanowi kolejny etap wyposażania budynku GIS-u.