Postęp prac przy budynku GIS oraz budynku technologicznym

Aktualnie głównym celem prowadzonych robót na Stacji Elektroenergetycznej Konin jest budowa budynku rozdzielni GIS 110 kV oraz budynku technologicznego.
W budynku rozdzielni GIS montowane są ściany z płyt warstwowych ściennych, kolejnym etapem na obiekcie będzie montaż płyt dachowych. Równolegle będą realizowane prace przy instalacjach wewnętrznych – wentylacji, klimatyzacji oraz przy instalacjach elektrycznych.
W najbliższym czasie nastąpi intensyfikacja działań przy budynku technologicznym, gdzie aktualnie trwają prace murarskie.