Prace wykończeniowe w budynku technologicznym

Kontynuowane są pracę wykończeniowe w budynku technologicznym.