Prace zbrojeniowe na SE Konin

Postępy w modernizacji SE Konin. Zaawansowanie zbrojenia i betonowania mostu.