SE Konin roboty palowe

Dalszy etap prac na SE Konin – roboty palowe
Roboty przygotowawcze:
– sprawdzenie dojazdu do platformy roboczej i aut transportujących i rozładowujących pale;
– złożenie pali w bezpośrednim sąsiedztwie realizowanych fundamentów budynków;
– sprawdzenie platformy roboczej pod względem pracy kafara (wjazdu, manewrowania i instalacji pali);
– wyznaczenie i oznaczenie osi pali;

Palowanie:
– umieszczenie pala w korpusie młota kafara i ustawienie go pionowo w projektowanym miejscu;
– wbijanie pali przy użyciu kafara (wbijanie pala kończy się osiągnięciem przez pal projektowanej głębokości określonej w projekcie);

Wykonanie próbnych obciążeń pali.