Stacja Konin – stan prac / lipiec 2019

W ramach planowanych prac wykonano nowe nasadzenia drzew w obszarze przyległym do inwestycji.
W obszarze samej inwestycji dokonano dalszej rozbudowy infrastruktury zewnętrznej, ukończono most dojazdowy. Trwają również prace w budynku GIS-u.
Infrastruktura zewnętrzna:

Nasadzenia: