Stan prac budynek GIS na SE Konin

Budynek GIS-u zalewanie płyty żelbetowej